deneme bonusu veren siteler

BENERGENİM (2013-2016)

ASTRAZENECA ve T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ile hayata geçirdiğimiz projemizde; ergenlik dönemindeki gençler, aileleri ve öğretmenleri ile bu dönemi sağlıklı atlatabilmeleri için çalışmalar yürüttük. Çocuklarımızın; içinde bulundukları umutsuzluğu kırmak ve şiddet isteğini bastırmak için uzman psikologlarımız ile sürdürdüğümüz çalışmalarda, çocuklarımızla balon patlattık, hamurları duvara attık, sohbet ettik. Ayrıca ailelere ve öğretmenlere de eğitimler düzenledik.

6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ergenlikle ilgili farkındalıklarını artırıp, bu dönemde şiddet eğilimini azaltmak ve umudu artırmak için hayata geçirdiğimiz “Benergenim” projesi kapsamında 2012-2016 eğitim öğretim yılında 4 bölgede 8 ilde 9170 öğrenci, 579 ebeveyn ve 300 öğretmene ulaştık. Projede; ergenlerle oyun hamuru ve balon gibi materyallerle atölye çalışmaları yaptık. Çocukların yakın çevresini kapsayan aileler ve öğretmenler için de ergenle iletişim ve ergenlikte bağlanma konularında interaktif seminerler düzenledik. Uygulamalar bir hafta boyunca aynı okulda devam etti. Eğitim yılı içinde üç ayda bir aynı okul yeniden ziyaret edildi ve toplam üç aşamada proje uygulandı. Proje kapsamında verilen eğitimin kalıcı olması ve bilginin yaygınlaştırılması amacıyla hem ergenlere hem de velilere yönelik kitapçıklar ve afişler hazırlanıp okullarda dağıtıldı. Çocukların ilgisini çekmek ve onlara farklı bir dilden ulaşabilmek amacıyla, proje mesajlarını karikatürlerle anlatmak üzere bir karikatür serisi de yapıldı.

Proje, atölye çalışmaları ve seminerlerin yanı sıra, geniş kapsamlı bir de metodolojik çalışma da içeriyor. Öğrencilerin şiddet eğilimleri ve umutsuzluk düzeyleri hem çalışma öncesi hem de sonrasında Şiddet Eğilimi Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği aracılığı ile ölçüldü. Bu ölçümler belirli aralıklarla tekrarlandı ve projenin etkisi tespit edildi. Elde edilen veriler, grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarla Türkiye’de akademik literatüre katkı sağlamak üzere derlendi. Proje kapsamında 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenen bir grup ile yürütülen boylamsal çalışmanın verileri yakında bilimsel makale olarak yayınlanacak.

Projenin değerlendirilen verilerinde, eğitim verilen okullarda;

• 6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında yaş/sınıf büyüdükçe şiddet eğiliminin arttığı,

• Şiddet eğiliminin, erkek öğrencilerde, kız öğrencilere oranla daha yüksek olduğu,

• Umutsuzluğun, kız öğrenciler arasında, erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu,

• Ergenlik ve sorunlarının yaş büyüdükçe ‘yoğunlaştığı’,

• Ergenler arasında şiddet eğiliminin eğitim sonrasında anlamlı oranda azaldığı,

• Yapılan çalışmalar sonucunda bir sonraki ziyaretin verilerine şiddet eğiliminde azalmanın yanı sıra umutta artışın yansıdığı gözlendi.

Çok sayıda ergenle yaptığımız görüşmeler sonucunda, sorularımıza verdikleri cevapları iki kitap haline getirdik. Mentör, Öğrenci Koçu ve Öğretmen Leyla Fidanay’ın oluşumunu gerçekleştirdiği kitaplarımızdan biri ergenlerden kendi akranlarına mesajlarını içeren “Ergen Sohbetler”, diğeri ise ailelere yönelik bilgilerin yer aldığı “Ergenlerden Ebeveynlere” kitabımız.

Üç yılın sonunda tamamladığımız projemizde ortaya çıkan sonuçları, eğitimle ilgili kişi ve kurumların katılımıyla gerçekleştirdik. Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantımızda, proje danışmanımız Maltepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Çift ve Aile Terapisti, Uzman Psikolog Nesteren Gazioğlu ile Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nermin Çelen, projemiz neticesinde elde ettiğimiz verileri paylaşırken, psikoloğumuz Ceyda Demirbaşoğlu da ergenlerimizin mesajlarını ve proje sürecini katılımcılara iletti. Üç yılda son derece değerli sonuçlar alan projemiz farklı platformlarda devam edecek.

keyboard_arrow_up