deneme bonusu veren siteler

Sık Sorulan Sorular

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’dır.

TÜVANA; güç, kudret anlamına geliyor.

Vakfımızın çıkış noktasını “Sevgiden doğan güç” olarak tanımlayabiliriz. Bizim sevgimiz çocuklarımıza güç olsun ve kuşaktan kuşağa güçlenerek büyüsün…

Vakfımızın kurucusu ve halen başkanı Ebru Uygun’dur.

Okuma İstekli çocuklarımızı tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi olarak destekliyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri, yazlık kışlık giyim ihtiyaçlarını ve hijyen ürünlerini temin ediyoruz.

İlkokuldan itibaren vakfımıza dahil ettiğimiz öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, kişisel ve sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Uzman psikologlarımız tarafından gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan psikososyal atölye çalışmalarımızla her yönden sağlıklı, bilinçli bir gelecek için çalışıyoruz.

“Okumak Her Çocuğun Hakkıdır” diyerek çıktığımız bu yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için çalışıyoruz.

Başka şubemiz yok. Tek merkezli çalışıyoruz.

– T.C. vatandaşı olan,
– Okumaya istekli ve ders başarı durumu iyi olan,
– Eğitime erişimde güçlük çeken,
– İlköğretim öğrencileri destek için başvurabilir.

Tarafımıza bilgisi ulaştırılan, vakfımıza bizzat gelen ya da yerel yönetimler vasıtası ile ulaştığımız çocuklarımızı evlerinde ziyaret ediyor, içlerinden vakfımızın misyonuna uygun çocuklarımızı seçiyoruz.

Başvuran çocuklar arasından vakıf imkanlarından yararlanacakları seçmek için özenle belirlediğimiz kriterlerden oluşan bir puanlama sistemi kullanıyoruz.

Puanlama sistemimiz;
Çocukların;
Okumaya ve ders çalışmaya istekliliği,
Okul başarısı ve karne ortalaması,
Öğrenme düzeyi,
Problemli ve riskli davranışları,

Ailenin;
Aylık geliri,
Sosyal güvencesi,
Anne ve babanın hayatta olması,
Kira verme durumları,
Ailede okuyan çocuk sayısı,
Anne-Babanın iş durumu ve çocuklarını çalıştırma durumu, göz önünde bulundurularak oluşturuluyor. Daha detaylı bilgi için bakınız; Çocuklarımız/Çocuklarımızı nasıl seçiyoruz.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, İstanbul, Mardin, Mersin illerinden ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden öğrencilerimiz bulunmaktadır.

Öncelikli kriterimizden olan ders durumundaki değişimi takip edebilmek için okulların ara tatile girdiği dönemde çocuklarımızın karnelerini topluyoruz. Ders durumu iyi olmayan çocuklara uyarı niteliğinde bir yazı gönderiyoruz.

Yılsonunda, bu kez tüm çocuklara, vakfın imkânlarından yararlanmaya devam edebilmeleri konusunda özenle belirlediğimiz kriterlerden oluşturduğumuz bir puanlama sistemi uyguluyoruz. Vakıf kapsamından çıkarılacak çocukların belirlenmesinde kullanılan puanlamada, vakıf bünyesine alınacak çocukların seçiminde kullanılan puanlamaya ek olarak, çocuklarımızın, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz aktivitelere katılımını ve yılda üç kez ulaştırdığımız malzemeleri almasını artı puan olarak değerlendiriyoruz.

Yılsonunda tüm bu veriler değerlendirilerek vakfımız kapsamından çıkarılacak çocukları belirliyoruz. Mevcut manevi aile sayımız ve vakfımızın bütçesi doğrultusunda alım yapılacak çocuk sayısına karar veriyor, okulların tatil olması ile birlikte yeni çocuk alımları için ev gezilerine başlıyoruz. Bu süreçte manevi ailemize bir yazı ile durumu bildirip, çocuğuna ait dosyayı ulaştırıyoruz. Alım-çıkarım kriterlerinin bizler için çok önemli olmasının sebebi, sizler adına kişisel görüşlere yer vermeden, gerçekten desteğe ihtiyacı olan okuma istekli çocuklarımıza ulaşabilmemizdir.

Özellikle alım kriterlerinin ana başlıkları TOÇEV’ in kuruluş amacının temellerine dayandırılarak oluşturulmuş ve yapılan birçok değerlendirmenin tek amacı doğru kalplere ulaşmak olmuştur.

– Çocuklarımıza sağlık desteği veriyor, dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için gıda desteği sunuyoruz.

– Ruhsal ve fiziksel gelişimlerini tamamlamış bireyler olarak yetişebilmeleri için psikologlarımız eşliğinde rutin ev ziyaretleri yaparak çocuklarımızı yakından takip ediyoruz.

– Yılda iki kez çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını, israfa sebebiyet vermeyecek şekilde tespit ediyor, isimlerine hazırladığımız özel paketleri çocuklarımıza ulaştırıyoruz.

– Her ay, yaş gruplarına göre sosyal anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ve deneyim edinebilecekleri sosyal aktiviteler düzenleyerek bir ailenin çocuğu için yapmaya çalıştığı her şeyi çocuklarımız için yapmaya gayret ediyoruz.

Öğrencilerimize maddi olarak para yardımı yapmıyoruz. Eğitimleri ile ilgili tüm desteği (eğitim araç-gereci, gıda, kıyafet, hastane, harç parası, dershane, sağlık desteği, psikolojik destek vb.) ayni olarak sağlıyoruz. Sadece ilkokuldan destek vermeye başladığımız çocuklarımıza, üniversite eğitimlerinde düzenli harçlık desteğinde bulunuyoruz.

– Üniversitelerin tatil olduğu dönem dışında, her ay düzenli olarak harçlık desteğinde bulunuyoruz.

– Üniversite öğrencisi çocuklarımızın katılacağı aktiviteler düzenlemenin yanı sıra, ilköğretim ve lise öğrencisi çocuklarımız için düzenlediğimiz aktivitelere katılımlarını sağlayarak sosyal anlamda gelişimlerine destek veriyoruz.

– Yaz aylarında manevi ailelerin havuzda biriken bağışlarını, her eğitim-öğretim dönemi başında, ihtiyaca göre harç parası veya yurt parası olarak veriyoruz.

Sadece ilköğretim çağında vakıf kapsamına aldığımız öğrencilere, üniversiteyi kazanmaları durumunda harçlık desteği veriyoruz.

Çocuklarımızın hayatını etkileyen negatif faktörleri ortadan kaldırmak amacı ile çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Desteklediğimiz çocukların hayatlarına dâhil oldukça, gözlemlediğimiz tüm olumsuzlukları gidermek ve çok daha fazla sayıda çocuğun hayatında değişiklik oluşturmak için proje bazlı çalışmalara başladık. Okullarının kötü durumda olduğunu gözlemledik; okullarını onardık, ilk yardım konusunda bilinçsiz olduklarını gözlemledik; ilk yardım eğitimine başladık… Tüm projelerimizi çocuklarımızın yüksek yararını düşünerek özenle şekillendiriyoruz. Çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlarla yürüttüğümüz 34 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projemiz var.

Çocuklara okullarda ulaştığımız her projede Milli Eğitim Bakanlığımız ya da işleyişe göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol yapıyoruz.

İlleri belirlerken iki aşamalı bir çalışma yürütüyoruz;

1. Projelerimizin içeriğine göre uygun olan illeri belirliyoruz.

2. Kurum ya da kuruluşların ortaklığı ile yürüttüğümüz projelerimizde; birlikte hareket ettiğimiz firmanın Türkiye’de işkolu olan illeri seçiyor, onların da işgücünden faydalanıyoruz.

Çocuklarda gözlemlediğimiz sorunlardan bir tanesi dikkat eksikliği. Bilgiyi eğlendirerek verdiğinizde dikkatli izleme süresi artıyor. Böylece projenin amacına uygun bilgiyi; çocukların sıkılmadan almalarını, aktardığımız bilgilerin kalıcı olmasını ve görsel zekalarının gelişimini sağlamış oluyoruz.

Tiyatro ile yürüttüğümüz üç projemiz var;

*İlk Yardıma İlk Adım,
*Yarının İzleri,
*Temiz-iz.

Diğer projelerimizi de renklendirmek için, TOÇEV Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu’nun oyunlarından ya da animasyon gösterilerinden faydalanıyoruz.

Onarılacak okullarımızı dört aşamada belirliyoruz;

1. Aşama: Öncelikle illeri belirliyoruz. İller; bağışçının isteğine, Milli Eğitimin Bakanlığı’nın yol göstermesine, TOÇEV tecrübelerine ve gelen taleplere göre belirleniyor.

2. Aşama: İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne ihtiyacı olan okulları belirlemeleri konusunda resmi yazı yazıyoruz. Yazımızda, bahse konu ilden daha önce bize talepte bulunulmuşsa ya da diğer projelerimizde gözlemleyip ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz okullar varsa, bunların durumunu soruyoruz. Milli Eğitim tarafından da uygunluk alınırsa bu okullara öncelik veriyoruz.

3. Aşama: Listeler belirlendikten sonra teknik inceleme için okulu ziyaret ediyor, okul ve köy ile ilgili detaylı bilgileri alıyor ve fotoğraf çekimi yapıyoruz.

4. Aşama: Detaylı resimleri ve derlediğimiz bilgileri inceleyerek, “projemiz için belirlediğimiz kriterler” doğrultusunda okullarımızı seçiyoruz.

Genellikle okulların tatil olduğu yarıyıl (hava şartları göz önünde bulundurularak) ve yaz tatili dönemlerini tercih ediyoruz.

Kütüphaneye ihtiyacı olan okulları belirlemek için İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ne kriterlerimizi belirten resmi yazı yazıyoruz. Yine bu çalışmamızda da yazımızda; bize daha önce talepte bulunan ya da ihtiyacını gözlemleyerek tespit ettiğimiz okullara öncelik veriyoruz. Resmi yazımızın cevabına göre okulun uygunluğunu değerlendirip proje okulunu belirliyoruz.

Okullar açıldığında içi kırtasiye malzemesi dolu çanta, kış döneminde bot-mont veriyoruz.

Projemiz kapsamında, hedef çocukların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, onlara ne kadar özel ve önemli olduklarını hissettirebilmek amaçlarımızın başında geliyor. Bu nedenle kampanyanın kendi içindeki sürekliliği çok önemli. İlk dönem kırtasiye malzemesi ulaştırarak çocuklarımızı motive ediyor, bot-mont ile özel olduklarını hissettiriyor ve başarılarından dolayı mükâfatlandırıyoruz.

Henüz engelli çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz bir projemiz bulunmuyor. TOÇEV olarak bilgi, birikim ve alt yapısını doğru kurguladığımız projelerde çocuklarımıza maksimum fayda odaklı çalışmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle engelli çocuklar konusunda donanımlı, kuruluş amacı bu yönde olan Sivil Toplum Kuruluşlarına destek oluyoruz. Bunun yanında onarım gerçekleştirdiğimiz okullarda engelli çocuklarımızın olması durumunda, okulu bu çocuklarımızın şartlarına uygun hale getiriyoruz.

Okullarımızın en çok talep ettiği malzemelerin başında kitap, kırtasiye, kütüphane yapımı, giyecek, bilgisayar, projeksiyon cihazı, fotokopi makinesi, ana sınıfı malzemesi ve oyun parkı geliyor. İstenilen malzemeler ile ilgili halihazırda yürüttüğümüz proje varsa okulu bu projeye dahil etmeye çalışıyoruz. O konuda çalışmamız yoksa ancak ihtiyaç duyulan malzemeler bize bağış olarak ulaştığı takdirde destek olabiliyoruz. Talepte bulunulan malzemeye uygun bağış geldiğinde okulun bilgilerini bağışçımıza yönlendirerek arada köprü vazifesi kuruyoruz.

Çocuklarımızın kendilerini özel hissetmeleri yönünde çaba gösterdiğimiz için, ikinci el eşya almamaya özen gösteriyoruz. Çocuklarımızın, paketlerini sevinçle açtıklarında giyilmiş ve yıpranmış eşyalarla hayal kırıklığı yaşamalarını istemiyoruz. İkinci el kıyafet desteği isteyen okullarımız olduğunda ise yine bu tür kıyafetleri bağışlamak isteyenlerle okul arasında sadece köprü vazifesi görüyoruz.

İlköğretim okullarına İl Milli Eğitim Müdürlükleri ansiklopedi desteğinde bulunuyor. Ayrıca internet çağında yaşadığımız için çocuklar da, okullar da ansiklopedi almak istemiyor. İnternetin olmadığı köylerden gelen taleplerde de yine bağışçılarımızla okul arasında köprü vazifesi görüyoruz.

Böylesi bir durumda gönderilerin kargo maliyetini TOÇEV üstlenmek durumunda kalıyor. Bu da vakıf için planlanmamış bir maliyeti doğuruyor. Dolayısıyla talepte bulunan okullara olumsuz dönüş yapmamak için, bize inanan ve çocuklarımıza destek olmak isteyen duyarlı destekçilerimize, ihtiyacı olan okulların isim ve bilgilerini göndererek yardımcı olabiliyoruz. Arada köprü vazifesi görerek iki tarafı da mutlu etmeye çalışıyoruz.

Gönüllülük hissetmek ve gerçekten istemektir. Birçok projemizde gönüllü olarak destekte bulunabilir, inanılmaz katkılar sağlayabilirsiniz. Gönüllü olabilmeniz için ilk olarak gonulluluk@tocev.org.tr adresinden talebinizi bildirmelisiniz. Talebinizi almamızın ardından size göndereceğimiz formu doldurarak aynı adrese yollamanız gerekiyor. Daha sonrasında yüz yüze yapacağımız görüşmede detayları konuşuyoruz ve gönüllümüz oluyorsunuz.

keyboard_arrow_up