…/…/2022    

AÇIK ONAY BELGESİ

            6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (“TOÇEV”) tarafından hazırlanmış bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Metninin okudum ve anladım. TOÇEV tarafından bu aydınlatma metni içeriği hakkında detaylı ve yeterli biçimde bilgilendirildim.    

            TOÇEV tarafından gönüllü saha çalışmaları kapsamında şahsımdan alınmış veya bilgim dahilinde edinilmiş kimlik ve ikametgah adresi bilgilerim, telefon numaralarım, doğum tarihim, cinsiyetim, öğrenim bilgilerim, mesleki bilgilerim, elektronik posta adreslerim, IP adreslerimin 6698 sayılı yasa hükümleri kapsamında işlenmesini, kullanılmasını kabul ediyor ve onaylıyorum.

            TOÇEV tarafından alınmış, alınacak olan yukarıda belirtilmiş tüm bilgilerimin yasa hükümleri çerçevesinde ilgili tüm sistemlere işlenmesine, kamu kurum ve kuruluşları, TOÇEV’in ticari veya hukuki ilişki içinde olduğu yurt içi ve yurt dışındaki şirket, banka, şahıs ya da kurumlarla paylaşılmasına, bunlara aktarılmasına rızam bulunmaktadır.    

                                                                                                                                  Ad/Soyad