2013, İSTANBUL

YBO

Arnavutköy Şehit Gürdal YBO ile uzun zaman önce Günebakan projesi sayesinde tanıştık. Yatılı kalan çocuklar ailelerini her zaman göremedikleri için hepimizi tarifi mümkün olmayan yakınlıkla karşıladılar.

Biz de bu sıcak ilgi karşısında onların ihtiyacı olan her alana eğilmeye başladık. Okulda ki zamanlarını keyifli geçirebilmeleri için oyun odaları, enerjilerini doğru kullanabilmeleri için oyun parkı ile jimnastik aletleri ve derslerinde yardımcı olması için resim odaları yaptık.

Tüm zamanlarını okulda geçiren ve birçok okula göre daha dezavantajlı olan bu çocuklara okulun fiziki ihtiyaçları dışında kendilerini ifade edebilecek, fiziksel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimlerine yönelik eğitim vermeyi planladık.

Projemiz, Uzman Psikolog Vesile Çetin ile birlikte, özellikle ergen dönem çocukları ile başlayarak okuldaki tüm öğrencilere uygulanacak. Böylelikle, çocuklardaki iletişim, uyum, davranış problemlerini en aza indirip, kendilerine yönelik farkındalık düzeylerini artırmayı hedefliyoruz.

Okulda 9-14 yaş grubundaki öğrenciler eğitim görüyor. Ergenlik dönemi olarak bilinen bu dönemde çocuklarda fiziksel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişim anlamında değişimler olur. Ergenlerin bu dönemi bilmelerinin, kendi bedenlerini tanımalarının, kendilerinde fiziksel ve hormonal değişimlerin farkına varmalarının, bu dönemde karşılaşabilecekleri sorunlarla daha iyi baş etmeleri ve kendilerini istismardan korumaları için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple okulda öğrenim gören bütün çocuklara, kızlar ve erkekler ayrı olacak şekilde, gruplar halinde, gelişimlerine yönelik eğitim verilmesini sağlıyoruz.

Okulda öğrenim gören çocuklarla, 12’şerli gruplar halinde 10 hafta sürecek psikodrama yaşantı grup çalışmaları yürütüyoruz. İlk grubu, bu dönem okulu da bitireceklerini göz önünde bulundurarak, 8. sınıftaki öğrenciler arasından oluşturduk. Grup üyeleri belirlenirken, kız erkek dağılımına, çalışmaya katılmaya istekli ve grup çalışmasına uyumlu olmalarına dikkat ediyoruz. Grup çalışmasının sonucunu ölçüm yöntemi ile belirlemek için grup çalışması öncesinde ve sonrasında, çocuklar için anksiyete ile beck depresyon ölçeklerini dolduruyoruz. Bu şekilde çalışmaların çocuklar üzerinde yarattığı değişimleri ölçüm yöntemi ile değerlendirebiliyoruz.

Bunun yanında, Yard. Doç. Dr Aslı Çarkoğlu’nun gerçekleştirdiği eğitimlerle, okul öğretmenlerinin mesleki motivasyonunu arttıracak, çocuklarla ilgili farkındalıklarını geliştirecek ve kriz yönetimini doğru yönde geliştirecek çalışmalar da yürütüyoruz.

Projemizde, terapi sürecini destekleyecek ve gönüllülerin katılımını sağlayabilecek eğlenceli ritim atölyeleri de yapıyoruz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve HSBC Bankasıdestekleriyle sürdürdüğümüz projemizle inanıyoruz ki; çocukların hayatında birçok noktaya dokunacağız ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlayacağız.