Özgürleşen Umutlar Projemiz Tamamlandı

Özgürleşen Umutlar projesi, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programının Beşinci Dönemi (CSD-V) kapsamında AB tarafından finanse edilerek Atina Merkezli ANTIGONE ortaklığı ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Mart ayı sonunda kapanışını gerçekleştirdiğimiz projemizin amacı, ceza infaz kurumunda anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve annelerin çocuklarıyla olan diyaloglarının ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesi, infaz ve koruma memurlarının stres düzeyi, kriz yönetimi, çocukla iletişim ve ilişkiler konulu başlıkları altında düzenlenen eğitim modüllerini içerdi.

Dört günlük organize edilen kapanış programında, çalıştığımız kurumlardan gelen ceza infaz kurumu personelleri ile 2 günlük uluslararası  ve bilimsel eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimlerde emeği geçen Mr. Photis Tegos, Dr. Kyriakos Kolesis, Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu’na teşekkür ederiz. Derin Beyin ile yaptığımız etkinlikle eğlenceli zamanlar geçirdik.

Farklı katılımcılar ile bir araya geldiğimiz 3. Gün konferansımızda ise “Tutukluların gözaltı merkezlerinde duyularının yeniden etkinleştirilmesi uygulamaları” konusu ile Dr. Kyriakos Kolesis, 0-6 yaş Çocuk Gelişim Özellikleri konusu ile Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı, Etiketlerin Ardındaki Çocuğu Anlamak konusu ile Dr. Öğr. Üyesi Nesteren Gazioğlu ve Ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalan çocuklar ile ilgili yapılan araştırmaların paylaşıldığı konuda ise Araştırma görevlisi Amine Nur Arıkan bizleri bilgilendirdi.

Proje değerlendirmesinin yapıldığı 4. Gün ise ANTIGONE ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek projemizin değerlendirmesini ve gelecek için farklı projeleri konuştuk.