MANEVİ AİLEM #OKUTUR BENİ KAMPANYASI

MANEVİ AİLEM #OKUTUR BENİ

TOÇEV’in Manevi Aile Sistemi ile destekçiler, yüzlerce çocuğun geleceğine ışık tutuyor.

TOÇEV, okumak isteyen ancak maddi koşullar nedeniyle eğitime erişimde güçlük çeken ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımızı tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi olarak destekliyor. Çocukların eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları tüm kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri ve gereçleri ile yazlık ve kışlık giyim ihtiyaçları vakıf tarafından temin ediliyor. Bunların yanı sıra, çocukların kişisel öz bakım süreçlerini desteklemek amacıyla hijyen ürünleri de yine TOÇEV tarafından sağlanıyor.

İlkokuldan itibaren TOÇEV bünyesine katılan öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, kişisel ve sosyal gelişimleri için de çalışmalar yürütülüyor. Yıl boyu, çocukların gelişim düzeylerine uygun olarak, vakıf bünyesinde bulunan uzman psikologlar tarafından hazırlanan psikososyal atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çocukların okul ve sosyal çevreye uyum süreçlerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış olan TOÇEV Müfredat Programı da yine yıl boyunca düzenli aralıklarla uygulanıyor ve öğrencilerin ‘iyi oluş’ hallerini ve ‘psikolojik sağlamlık’ düzeyleri güçlendiriliyor.

“Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktığımız yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, çocuklarımızın kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için hiç durmadan çalışıyoruz.

Siz de TOÇEV bünyesinde desteklenen çocukların MANEVİ AİLESİ olarak, çocukların geleceğine ışık tutabilirsiniz.

MANEVİ AİLE Nedir?

Her ay düzenli olarak katkıda bulunan ve eğitim hayatı boyunca çocukların masraflarının karşılanmasına destek olan ailedir. Manevi Aile böylece tüm eğitim hayatı boyunca desteklediği çocuğun yanındadır ve geleceğine ışık tutmaktadır. Manevi Aile desteklediği çocuğu tanır ve yakından takip eder. Öğrenci, Manevi Aile’yi tanımaz ancak desteklendiğini ve önemsendiğini her zaman hisseder.

MANEVİ AİLE Nasıl Bilgilendirilir?

Manevi Aile, destekte bulunduğu çocuk hakkında detaylı olarak bilgilendirilir. Öğrencinin eğitim ve öğretim hayatı, yapılan destekler, katıldığı kamp ve eğitimler, karneleri, mezuniyetleri, önemli sınav sonuçları vb. bilgiler aile ile düzenli olarak paylaşılır, böylece Manevi Aile ile öğrenci arasında tek taraflı şeffaflık sunan bir bağ kurulur. 

MANEVİ AİLE Nasıl Olunur?

Farklı bütçelere göre oluşturulan planlardan birini seçerek ve düzenli destek sözü vererek siz de Manevi Aile olabilirsiniz.

* 2022 yılında, bir öğrencinin bir yıllık masrafı için belirlenen katkı payı aylık 300,00 TL’dir. Aşağıda yer alan planlar bu katkı payına göre belirlenmiştir.

BÜYÜK AİLEM

Her ay düzenli olarak 100,00 TL ödeyerek bir öğrencinin üç ailesinden biri olabilirsiniz.

İKİZ AİLEM

Her ay düzenli olarak 150,00 TL ödeyerek bir öğrencinin iki ailesinden biri olabilirsiniz.

BENİM AİLEM

Her ay düzenli olarak 300,00 TL ödeyerek bir öğrencinin tüm masraflarını karşılayan tek ailesi olabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE AİLEM

Her ay düzenli olarak 400,00 TL ödeyerek bir üniversite öğrencimizin eğitimine destek olabilirsiniz.

Siz de bu güçlü, büyük ve duyarlı ailenin bir parçası olmak ve çocukların geleceğine ışık tutmak isterseniz TOÇEV’le iletişime geçebilirsiniz.

www.tocev.org.tr * tocev@tocev.org.tr

@tocevonline +90 212 282 8916

#maneviaile #ManeviAilemOkuturBeni #OkumakHerÇocuğunHakkıdır