HARÇ VE HARÇLIK ÖDENECEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KRİTERLERİ

İlkokuldan itibaren bizlerle olan öğrencilerimiz, üniversiteyi kazandıklarında üniversite öğrencilerimize tanıdığımız imkanlardan faydalanabilirler. (Vakfımız, desteklediği öğrenciler dışında üniversiteyi kazanmış ve bursa ihtiyacı olan öğrencilere herhangi bir destekte bulunamamaktadır.)

TOÇEV, maddi durumu yetersiz ailelerin okuma istekli çocuklarına desteğini ilkokul çağında başlatarak, tüm eğitim hayatları süresince devam ettirir. Desteklediği çocuklar üniversiteyi kazandığında da düzenli olarak harçlık desteğinde bulunur. Buna ilaveten harç ve yurt parası talep eden öğrencilerimiz; TOÇEV yetkilileri tarafından bir yıl süresince gerçekleştirilen ev gezim ve değerlendirmeleri sonucunda Yönetim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda imkanlarımızdan faydalanabilirler.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARÇLIK ALABİLMESİ İÇİN GEREKENLER;

- TC Vatandaşı olmak,
- Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı olmak,
- Üniversite eğitimini başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor olmak,
- Lise sondan itibaren en fazla 3 kez sınava girmiş olmak
- Maddi açıdan vakfa alındığı zaman ile eşdeğer seviyede olmak,
- Devlet Üniversitesinin birinci veya ikinci öğretimini kazanmış olmak,
- Özel üniversiteleri %100 burslu kazanmış olmak,

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SÜRESİNCE HARÇLIK ALINMASI İÇİN GEREKENLER:

- Öğrencinin harçlık almasına engel olacak bir durumun tespit edilmemiş olması,
- İstanbul’da eğitim gören öğrencilerimizin yılda en az dört (4) kez yapılan gönüllülük çalışmalarına katılmaları veya organize etmeleri,
- İstanbul dışındaki üniversiteleri kazanan öğrencilerimizin de, yine en az dört (4) kez vakfımızın onayladığı bir başka Sivil Toplum Kuruluşu’nun aktivitelerinde gönüllü olarak yer alması,
- Eğitim öğretim yılının 3. ve 4. yılında ise kendisinin veya arkadaşlarının kurguladığı, takip ettiği, sonuçlandırdığı ve değerlendirmesini yaptığı bir sosyal sorumluluk projesinde yer alması,
- Öğrencilerimizin üniversite yıllarında eğitimleriyle eş zamanlı Sosyal Sorumluluk Projeleri’nde yer almaları; Sivil Toplum Kuruluşları’na destek olmanın bilincine varmaları ve gönüllülük ruhunu hayatları süresince taşımaları vakfımız için çok önemlidir.

HARÇLIK ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN; HARÇ VE YURT PARASI TALEBİNDE DE BULUNMASI DURUMUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR;

- Harçlık almaya hak kazanmış olması,
- Üniversitelerin hazırlık, 1. ve 2. sınıflarında olması,
- 30 Eylül tarihine kadar talepte bulunulması gerekmektedir.

NOT:

- 2. öğretimi kazanan öğrencilerimize, aynı bölümün gündüz öğretim ücreti kadar harç ödemesi yapılır.
- Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerimiz arasından, kaydını yaptırdığı il/ilçede devlet yurdu bulunmayan öğrencilere öncelik tanınır.
- Devlet yurdu dışında özel yurt ve ev ödemesi isteyen öğrencilerin, devlet yurduna başvurusunun kabul edilmemesi ve bu durumu anlatır resmi belgeyi vakfa ulaştırması gerekir.
- 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine harç/yurt ödemesi “özel durumlar” dahilinde Yönetim Kurulu kararınca yapılır.
- Yukarıdaki şartları yerine getiren öğrencilerimize, harç desteği ve Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı miktarda da yurt parası desteğinde bulunulur.
- Yurt parası için hak kazanan öğrencilerimizin ödemesi tarafımızdan, ilgili yurt müdürlüğüne yapılmaktadır. Harç parası için hak kazanan öğrencilerimizin ödemesi kendilerine yapılır. Öğrencilerimiz harçlarını yatırdıklarına dair dekontun bir nüshasını vakfa ulaştırmakla sorumludurlar.

HARÇLIK UYGULAMASININ SONLANMASI HALİ:

- Bir üst sınıfa geçiş hakkının kazanılamamış olması
- Disiplin cezası alınmış olması
- 4’lük sistem kullanılan üniversitelerde başarı notunun 2’nin altında olması
- 100’lük sistem kullanılan üniversitelerde başarı notunun 60’ın altında olması
- Dönem sonlarında transkript belgesinin gönderilmemiş olması (ilk dönem için son tarih 15 Mart, ikinci dönem için son tarih 30 Temmuz'dur)
- Destek alma şartlarında belirlenen bir değişiklik olması
- Yanlış beyanda bulunması
- Halinde harçlıklarının, takip eden ay/yıl içerisinde kesilmesi,

NOT: Öğrenciler, eğitim dönemi içinde oluşabilecek şehir veya ülke değişikliği (yatay / dikey geçiş, erasmus / exchange programları) durumlarından vakfı haberdar etmekle sorumludur.

HARÇLIK BAŞVURULARI

- Başvuru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen evrakların en geç 30 Temmuz tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir.
- Başvurular posta yolu ile ya da mail adresi aracılığı ile yapılabilir.
- Mail ile başvurular tocev@tocev.org.tr adresine,
- Posta yolu ile başvurular; Mecidiye Mahallesi, Çevirmeci Sokak No:13 Ortaköy-Beşiktaş/ İstanbul adresine,
- Posta yolu ile gönderilen evraklar “ EĞİTİM BÖLÜMÜ” dikkatine gönderilmelidir.

HARÇLIK ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ÜNİVERSİTEYİ YENİ KAZANANLAR;

- ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,
- Mezun olunan liseden mezuniyet belgesi fotokopisi (diploma)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- Sabıka kaydı,
- Arkasına isim soy isim yazılmış 2 adet vesikalık fotoğraf
- Öğrencinin kendi ismine açılmış hesap bilgisi (IBAN numarası ile birlikte)

ÜNİVERSİYE DEVAM EDENLER

- Sabıka kaydı
- Dönem başlarında öğrenci belgesi
- Her dönem sonunda transkript
- Sosyal sorumluluk çalışmalarında gönüllü olarak yer aldığını ve yapılan çalışmayı gösterir raporlar/belgeler

HARÇLIK ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ:

- Öğrencilerimize her öğretim yılında yönetim kurulunun belirleyeceği aylık ödeme, dokuz ay boyunca düzenli olarak yapılır.
- Öğrencilerin bulundukları illerde açtıracakları hesaba ödemeler gerçekleştirilir.

HARÇLIK VE YURT ÖDEME ŞEKLİ VE TAKVİMİ

- Harçlık ödemeleri öğrenim dönemi boyunca yapılır.
- Yurt ödemeleri yapılan görüşmeler sonucu belirlenen takvime göre yapılır.
- Harçlık ödemeleri öğrencilerin kendilerine ait hesap numaralarına yatırılır.
- Yurt ödemeleri zaruri durumlar dışında öğrencinin TC Kimlik no su ile Kredi Yurtlar Kurumu’na yapılır.
- Belirlenen tarihte harçlığı ulaşmamış öğrenciler takiplerini kendileri gerçekleştirmekle sorumludur.