Geberit ile hayata geçirdiğimiz projemizde, 9-12 yaş grubu çocuklarımızın, su ve su kaynaklarını koruma ve yerinde kullanma bilincine sahip olabilmeleri için bilgilendiriyoruz. Ülkemiz için su kavramının önemi, suyun yerinde ve yeterli kullanımı, su kaynaklarının korunması konularını; basılı ve görsel materyaller ve tiyatro oyunuyla çocuklarımıza anlatarak, su tasarrufu alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz.